Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Дозволи и одобренија


 
Почитувани наши корисници со цел да Ви ја објасниме и приближиме процедурата за соработка со нас Ви приложуваме појаснувања за начинот на добивање на соодветни дозволи и одобренија од типот на:

- потврда (вцртување) на подземни инсталации

- решение за приклучок на новоградба

- решение за одобрување на нов приклучок

- решение за промена на стар приклучок

- решение за монтирање на водомер или двоење на приклучок во шахта

- пријавување дефекти во водоводната мрежа

 

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани