Финансиски извештаи


 
  Финансиски извештаи

     •  Анализа за стопанското работење од 01 до 09 месец 2018 година

     •  Одлука за усвојување на Анализата за стопанското работење од 01 до 09 месец 2018 година

     •  Анализа за стопанското работење од 01 до 06 месец 2018 година

     •  Одлука за усвојување на Анализата за стопанското работење од 01 до 06 месец 2018 година

     •  Извештај за стопанското работење во 2015 година

     •  Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година

     

 

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани