Тековни проекти


   Тековни проекти

  Конечно решавање на водоснабдување на село Брусник со чиста вода за пиење од градскиот водовод повеќе

  Замена на хидромашинска опрема во водоснабдителната мрежа и тоа:

  • Поставување игличест вентил Ф500 мм на локација Филтерница - Дихово.
  • Поставување два нови затварачи Ф600 мм и Ф500 мм на објект Стара Филтерница.
  • Вградување игличест вентил за регулација на проток на локација резервоар - Епинал.
Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани