Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Мерки за заштеда на вода 
Студија за намалување на загубите
Високиот процент за загуби во водоснабдителниот систем, покрај со реконструкција на дотраените цевки, паралелно се решава и со имплементација на Студијата за намалување на загубите преку реализацијата на следните проекти - Набавка и вградување на хидромеханичка опрема со мерни инструменти Набавка на компјутерска опрема за мониторинг и имплементација на далечинско управување со водоводниот систем (SCADA)

Како да ја заштедите водата во вашиот дом

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани