Реализирани проекти


 
  Реализирани проекти

     • Променети се стари водоводни линии со нови полиетиленски на следните улици: Васил Брглевски, Битолска - с. Кравари, Романија од бр. 13 до 39, Димитар Влахов (ОУ Ѓорѓи Сугарев), Светозар Поповски - с. Кравари, Прилепска бр. 19, Даме Груев бр. 179-I времена, с. Брусник, Христијан Карпош (МЗ-7ми јули), Солунска (од Орде Чопела до Солунска бр. 133г), девијација на ул. Скоевска бр. 78-I времена, Терминал-чворови-I времена (крајни чворови) во должина од 2492 метри.

     •  Превземени се на одржување и управување два локални водоводи во с. Лисолај и с. Лопатица.

     •  Поставен игличест вентил ф500 мм на локација филтерница Дихово.

     •  Поставување два нови затварачи Ф600 мм и Ф500 мм на објект Стара Филтерница.

     •  Вградување игличест вентил за регулација на проток на локација резервоар - Епинал.

     •  Изградба на водоводна мрежа СРУ-1 во касарната, во должина од 435м полиетилен da-160мм.

     •  Дислокација на стара азбесна цевка Ф125мм со комплетна реконструкција на постоечка поцинкована мрежа на локација Мал – Париз до сточниот пазар во должина од 600м.

     •  Реализиран е основниот проект за довод на вода и презонирање на високиот дел на населба Баир

     • Реконструиран е комплетно резервоарот Овчи-Баир повеќе

     • Набавена е комплетно автоматска хлоринаторска станица за потребите на филтер- станицата - Дихово повеќе

     • Набавени се најсовремени апарати за испитување на водата и тоа:
       - Спектрофотометар
       - Тос - апарат
       - PH - метар... повеќе

     • Обновен возниот парк со набавка на:
       - Лесни возила
       - Тешки возила и
       - Градежна механизација

     •  Систем за далечински мониторинг и управување со водоводната мрежа и објектите – SCADA
      Со реализацијата на проектот овозможен е пренос на мерените параметри од 15 точки од примарната... повеќе

     •  Хидроелектрана „Стара филтерница“.
   Хидроелектраната  ја користи потенцијалната енергија на водата.... повеќе

 

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани