Огласи

      Јавен Оглас Бр.03/2018 За прием на 2 (два) извршители на неопределено време

Јавен Оглас Бр.02/2018 За прием на 6 (шест) извршители на неопределено време

Јавен Оглас Бр.01/2018 За прием на 3 (три) извршители на неопределено време

Пријава за јавен оглас

Одлука за избор на кандидати за вработување по јавен оглас 04-327 од 03-05-2018

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани